Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten färdigheter för mångsidigt folkhälsoarbete inom bashälsovård samt fördjupa kunskaper i hälsofrämjande arbete för
- personer i arbetsför ålder
- den åldrande befolkningen
- samhället
- öppenvårdsverksamheten

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- vara förmögen att känna igen och utvärdera
folkhälsovetenskapliga frågeställningar.
- känna till levnadsvanornas betydelse för
folksjukdomars uppkomst och förebyggande åtgärder
genom livscykeln.
- känna till den öppna vårdens arbetssätt.
- kunna utföra en bedömning av vårdbehov för att
handleda till ändamålsenlig vård inom
öppenvården.
-känna till hälsovårdslärans teori som grund för
arbetet inom hälsovården

Innehåll

- aktuella folkhälsovetenskapliga frågeställnigar
- öppenvård för vuxna
- projektarbete
- examinationsuppgift om folksjukdomar i
livscykelperspektiv
- hälsovårdslärans teori
- deltagande i Folkhälsodagen 2020 (ifall
möjligt)

Mer information

Kursen förverkligas delvis i samarbete med Diak.

Litteratur

föreläsningsmaterial och annat utdelat material
akutell litteratur

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 16 timmar
 • Praktiska övningar - 16 timmar
 • Självstudier - 42 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 100 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 100 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Projektarbete

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Tent i hälsovårdslärans teori
Pararbete om folksjukdomar
Närvaro vid övningar och simuleringar
Utfört projektarbete

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Törnblom Cia
 • Skogster Annika

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 08:30 - 12:00 B327 Arbete och hälsa Introduktion till kursen och ämnet. Nyberg Anu
2020-01-08 12:45 - 15:45 B327 Folkhälsoarbete introduktion och teori Ekman Petra
2020-01-09 09:00 - 12:00 B325 Arbete och hälsa Principer för god företagshälsovårdspraxis. Nyberg Anu
2020-01-13 12:00 - 16:00 F363 Folkhälsoarbete Ekman Petra
2020-01-14 09:00 - 13:00 E492 Folkhälsoarbete/skills Obligatoriska övningar. Ekman Petra
Nyberg Anu
2020-01-22 09:15 - 16:00 E490 Folkhälsoarbete - Akuta situationer Sjukdomsanfall på mottagningen, EKG tagning och enligt önskemål. Nyberg Anu
Skogster Annika
2020-01-23 09:00 - 16:00 E486 Folkhälsoarbete/Simulering Ekman Petra
Nyberg Anu
2020-01-23 09:00 - 16:00 E490 Folkhälsoarbete/Simulering Ekman Petra
Nyberg Anu
2020-03-30 09:00 - 11:00 F367 Folkhälsoarbete Hälsovårdslärans teori Ekman Petra
2020-03-31 09:00 - 15:30 F367 Folkhälsoarbete Hälsofrämjande metoder Törnblom Cia
2020-04-01 09:00 - 15:00 F367 Folkhälsoarbete workshops om hälsofrämjande i livscykelperspektiv Ekman Petra
2020-04-02 09:00 - 15:00 Folkhälsoarbete tid för att förbereda fredagen på Brummerska hemmet. Ekman Petra
2020-04-03 09:00 - 12:00 Folkhälsoarbete Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/939532929   Meeting ID: 939 532 929   One tap mobile +358942451488,,939532929# Finland +358341092129,,939532929# Finland   Dial by your location         +358 9 4245 1488 Finland         +358 3 4109 2129 Finland Meeting ID: 939 532 929 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cc1QNHJVj5   Join by SIP 939532929@109.105.112.236 939532929@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 939 532 929   presentation av projektplan på Zoom. Länken kommer som mejl. Ekman Petra
Nyberg Anu
2020-05-04 09:00 - 12:00 E387 Folkhälsoarbete Tent Hälsovårdslärans teori Ekman Petra

Kurs och studieplanssökning