Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning är att studeranden:
- kan grunderna i näringslära
- kan tillämpa sina kunskaper och sammanställa en
kost enligt gällande finska
näringsrekommendationer

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- Känna till de olika näringsämnena och
deras inverkan på hälsan
- känna till kostens betydelse vid
livsstilsjukdomar
- känna till de allmännaste allergierna och
intoleranserna
- känna de finska näringsrekommendationerna

Innehåll

Innehåll:
- videoföreläsningar
- kostanalys, kostdagbok
- näringsfysiologi, näringsrekommendationer,
livsstilsjukdomar

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kursen är en online kurs

Litteratur

Näring och hälsa. Ulla Johansson.
Studentlitteratur 2014.

Människans anatomi och fysiologi.Haug et al.Liber
2010.

Abrahamsson et al. Näringslära för högskolan.
Liber utbildning
2006.

Finska näringsrekommendationerna

Anteckningarna från föreläsningarna

Studieaktiviteter

Nätbaserade - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd tentamen och eventuella kompletteringar
Godkänd kostdagbok + analys

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (89 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period 4

Omtentamensdatum

  • 2020-08-28
  • 2020-11-20

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

  • 2020-05-08 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-19 13:15 - 14:00 Näringslära Introduktion till näringslära ONLINE. Linke till zoom finns på ItsLearning Tillman Ilse

Kurs och studieplanssökning