Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Denna kurs bidrar till att utveckla kompetensen
inom den vårdande och hälsofrämjande kompetensen.
Kompetensen utvecklas och fördjupas i vården av den
kritiskt sjuka patienten i olika kontext.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att förstå vården av den kritiskt sjuka
människan och kunna vårda henne/honom i olika
vårdkontext samt att kunna förstå olika behov och
metoder för hälsofrämjande, rehabilitering och
ledarskap i främjandet av hälsan.

Innehåll

Valbart;
Krävande, hälsofrämjande -eller rehabiliterande
vårdarbete på poliklinik, inom perioperativ vård,
intensivvård och olika kliniska
specialvårdsenheter för barn-,ungdomar eller
vuxna inom somatisk-eller psykiatrisk vård

Förkunskaper

Yrkespraktik i hemsjukvård, äldrevård ,öppenvård
inremedicinsk-, kirurgisk och psykiatrisk vård.
Läkemedelslära och räkning avklarad för den
terminen.

Studieaktiviteter

  • Reflektiv dagbok - 25 timmar
  • Praktik - 380 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Godkända tillämpade studier.

Studenten gör en reflektiv dagbok över sin
praktiktid och lämnar in den på kursens it's
learning sida inom en vecka efter avslutad
praktik.

Lärare

Savolainen Jari

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Praktiken förverkligas under veckorna 41-50 2019

Kursanmälningstid

2019-08-13 till 2020-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-07 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-08 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-09 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-10 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-11 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-14 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-15 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-16 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-17 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-18 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-21 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-22 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-23 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-24 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-25 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-28 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-29 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-30 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-10-31 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-01 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-04 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-05 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-06 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-07 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-08 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-11 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-12 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-13 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-14 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-15 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-18 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-19 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-20 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-21 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-22 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-25 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-26 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-27 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-28 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-11-29 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-12-02 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-12-03 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-12-04 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-12-05 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-12-06 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-12-09 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-12-10 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-12-11 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-12-12 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-12-13 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2019-12-17 13:00 - 15:00 B522 Fördjupad yrkespraktik Tillsammans med representant från Sjuksköterskeföreningen i Finland Savolainen Jari

Kurs och studieplanssökning