Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

- Studeranden utför ett konkret
utvecklingsuppdrag i arbetslivet inom sitt eget
kompetensområde, antingen som ett mindre
självständigt projekt eller som del av ett
större
pågående projekt.

- Den studerande fördjupar sitt kunnande i
forskningsmetodik, projektmetodik och
projektledarskap.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att:
- kunna tillämpa projektmetoder för att
utveckla
sitt eget yrkesområde.

- inneha fördjupad kunskap inom ramen för sitt
eget kompetensområde.

Litteratur

på gång...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 126 timmar
 • Självstudier - 115 timmar
 • - 136 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
- Godkänt genomfört projekt tillsammans med
arbetslivet.
- Godkänd skriftlig projektrapport som är
litteraturbaserad och innehåller projektplan,
genomförande, utvärdering och reflektion i
förhållande till Arcadas allmänna kompetens
inom
utvecklingsverksamhet och entreprenörskap samt
i
förhållande till relevant yrkesspecifik
kompetens.

Examinator

Forss Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (3 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • 2014-12-10 - Tentamina
 • 2014-12-10 - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-12-10 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning