Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Denna kurs fördjupar den teoretiska kunskapen i
patofysiologin gällande sjukdomar i psykiatri och
ortopedi tillämpad i klinisk kontext, med
fokusering på patientsäkerhet.
Kursen fungerar även som bas för efterkommande
kurser.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studeranden
förmå:
- diskutera etiologin, tecken och symptom,
komplikationer och prognoser gällande de
vanligaste psykiatriska, ortopediska och
neurologiska sjukdomarna.
- identifiera lämpliga diagnostiska
underökningsmetoder gällande de vanligaste
psykiatriska, ortopediska och neurologiska
sjukdomarna
- förklara de olika behandlingsalternativen,
deras funktion, inklusive risker, sidoeffekter
och prognos

Innehåll

Psykiatri, multipel skleros, ryggmärgsskada, gikt
och pyrofosfatartrit, artros, osteoporos, frakturer,
handskador, ankyloserande spondylit, diskbråck,
cerebral pares.

Förkunskaper

Studerande bör ha avlagt följande kurser:
Grundkurs i Aanatomi och fysiologi

Litteratur

Finns på ItsLearning

Studieaktiviteter

Nätbaserade - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Enligt ItsLearning

Omtentamensdatum

  • 2020-08-28
  • 2020-11-20

Kursanmälningstid

2020-03-18 till 2020-04-19

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-05-04 15:00 - 15:30 Medicinska ämnen II Live intro till kursen. Ni hittar linken till zoom på ItsLearning. Tillman Ilse

Kurs och studieplanssökning