Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden
känner till och har grunder i att fungera som
fysioterapeut inom rehabilitering ur ett
personcentrerat perspektiv i
multiprofessionella team.

Läranderesultat

Känner till och kan beskriva grunderna för
rehabiliteringen och rehabiliteringsprocessen
samt hur rehabiliteringen är uppbyggd i
Finland.
Kan beskriva hur hjälpmedelsprocessen och
bostadsanpassningsprocessen är organiserad
i samhället för personer i olika åldrar och
problematik.
Känner till och kan beskriva kärnbegreppen
person-/familjecentring samt
multiprofessionellt
arbete och vad det betyder för fysioterapin

Innehåll

Nätkurs 1 sp, med resursföreläsningar,uppgifter
och diskussioner
Hjälpmedel och hjälpmedelsservice 1 sp - besök
till hjälpmedelscentralen (obligatorisk
närvaro)
Simulering av hembesök (obligatorisk närvaro)
Case uppgift som görs i grupper Vitsord 1-5.

Mer information

Med anledning av det undantagstillstånd som
uppstått pga Corona virus spridning är
högskolan
stängd och ingen närundervisning ges. Följande
förändringar har därmed skett i denna kurs;

Planerade simulering och besöket till
hjälpmedelstjänsten avbokas. All
närundervisning
går via zoom/teams och som plattform
itslearning.
Examinationsformen är en gruppuppgift, som görs
i små grupper och lämnas in på itslearning
senast 18.5.

Litteratur

Autti-Rämö, I &
al.2016.Kuntoutuminen.Duodecim.ISBN 978-951-
656-
464-0.
NUH. 2007. Aktuellt i Norden, Nationella system
för förmedling av hjälpmedel, Andra utgåvan.
ISBN: 91-86954-76-8
Kuutamo, O. & Hölsömäki, H. (toim.). 2005.
Soveltavan liikunnan apuvälineet. Helsinki:
Edita Prima Oy. ISBN: 951-37-4263-X

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 18 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 27 timmar
 • Seminarier - 14 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Deltar aktivt i nätkursen
Har alla uppgifter godkända: nätuppgifterna,
uppgiften om 3. sektorn och hembesöket.
Godkänd caseuppgift samt presentation .
Examinations uppgiften bedöms med vitsordet
1-5.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Kokko Anne

Examinator

Kokko Anne

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

2020-05-18 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-26 13:00 - 15:00 Rehabilitering KL. 13.00 - 13.30 Introduktion till nätstudier KL. 13.45 - 15.00 Om hjälpmedel Arell-Sundberg Marina
Kokko Anne
2020-03-31 09:00 - 12:00 Rehabilitering Arbete med nätstudier kring rehabilitering Arell-Sundberg Marina
2020-04-01 14:00 - 16:00 Rehabilitering Arbete med nätstudier i rehabilitering Arell-Sundberg Marina
2020-04-03 13:00 - 15:00 Rehabilitering Arbete med nätstudier i Rehabilitering Arell-Sundberg Marina
2020-04-07 13:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet ET / Rehabilitering FT Länkar till nätföreläsningarna hittar ni på Itslearning  13.00 - 13.45 Nätföreläsning: Hembesöket (M A-S) 14.00 - 14.45 Nätföreläsning: Riktlinjer för bostadsanpassningar ( M A-S) Arell-Sundberg Marina
Kokko Anne
2020-04-08 12:00 - 16:00 Rehabilitering Follow-Up på nätstudier online via Itslearning i realtid - koppla upp på Itslearning och ta del av diskussionen tillsammans med din grupp. Grupperna 1-4 har sin follow-up kl. 12.00 - 14  Grupperna 5-8 har sin follow-up kl. 14-16 Arell-Sundberg Marina
2020-04-17 10:30 - 15:30 Omgivning och delaktighet Workshop online - Observation av en äldre persons aktivitet i hemmet Arell-Sundberg Marina
2020-04-23 12:00 - 16:00 Rehabilitering Rehabiliteringsplan, ICF, GAS, NGO Kokko Anne
2020-04-27 14:15 - 15:45 D4106 Rehabilitering Mångprofessionellt arbete, familjecentrering Kokko Anne
2020-04-28 14:15 - 15:45 D4109 Rehabilitering Handledning till examinationsuppgiften Kokko Anne

Kurs och studieplanssökning