Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten får
kunskap om fysioterapeutiska problem i stöd-
och rörelseorganen.
Kompetensen omfattar färdigheter att undersöka,
tillämpa behandlingsprinciper och utvärdera
behandlingsresultat vad gäller
funktionsnedsättningar och smärta i nedre
extremiteterna, i skuldergördeln, övre
extremiteten och ryggraden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
kunna utföra en fysioterapeutisk
grundundersökning för klienter med problem i
stöd- och rörelseorganen och på basen av denna
kunna välja och tillämpa lämpliga
behandlingsmetoder samt utvärdera resultaten.
Studenten grundar sina val av
fysioterapimetoder på beprövad kunskap och
handlar enligt de yrkesetiska principerna.
Studenten kan redovisa för fysioterapiprocessen
muntligt och skriftligt i enlighet med sin
yrkesprofession.

Innehåll

Teori om olika medicinska diagnoser i samband
med stöd- och rörelseorganen och symtombilden
i fysioterapin.
Fysioterapeutisk grundundersökning i samband
med olika symtombilder.
Handledning och praktiska råd, manuella
behandlingar, fysikalisk terapi, terapeutisk
träning och dokumentation av
fysioterapiprocessen. Introduktion till
kinesiotejpning.

Förkunskaper

Anatomi, fysiologi och biomekanik.
Rörelseapparatens anatomi.
Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 1 & 2.
Medicinska ämnen 1 & 2.

Mer information

Med anledning av det undantagastillstånd som
uppstått pga Corona virus spridning är högskolan
stängd och ingen närundervisning ges. Följande
förändringar har därmed skett i denna kurs;
hemtentamen (del 2), klienmottagning hösten 2020

Litteratur

Magee, David J. 2014. Ortopedic physical
assessment. St.Louis, Missouri: Elsevier. ISBN
978-1-4557-0977-9

Luomajoki, H. 2018. Liikkeen ja liikekontrollin
häiriöt - Testit ja harjoitteet selän, niskan,
olkapään sekä alaraajan toiminnallisiin
ongelmiin. VK-Kustannus Oy. ISBN 978-951-9147-
77-2

Kitchen,S.(ed.)2002.Electrotherapy.Evidence-
Based Practice.Elsevier Churchill
Livingstone.ISBN 0-443-072167

Referenslitteratur
Holmström,E.& Moritz, U.(red.)2007.
Rörelseorganens funktionstörningar.Klinik och
sjukgymnastik.Studentlit
teratur. ISBN 978-91-44-03954-1.

Hertling, D. & Kessler, R. 2006. Management of
Common Musculoskeletal Disorders. Physical
therapy principles and methods. ISBN 0-397-
54805-2

Valda artiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 22 timmar
 • Praktiska övningar - 70 timmar
 • Självstudier - 100 timmar
 • Seminarier - 18 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd skriftliga tentamina samt grupparbete.
Godkänd klientmottagning.
Praktiska lektioner har 80% närvaroplikt,
< 50% närvaro kan ej kompleteras.

Lärare

 • Hellsten Thomas
 • Hellstén Kati

Examinator

Hellstén Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (37 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-06-10

Omtentamensdatum

 • 2020-04-24
 • 2020-06-05

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • 2020-03-19 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-23 08:30 - 11:00 D173 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Intro till kursen &amp; teori knä Hellsten Thomas
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-28 11:30 - 15:30 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Knä, praktiska: Grupp A 11.30-13.15, grupp B 13.45-1530 Hellsten Thomas
2019-10-28 11:30 - 15:30 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Hellsten Thomas
2019-10-31 09:30 - 13:15 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Knä, praktiska: grupp B 9.30-11.15, grupp A 11.30-13.15 Hellsten Thomas
2019-10-31 09:30 - 13:15 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Hellsten Thomas
2019-10-31 09:30 - 13:15 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Individuella övningar Hellsten Thomas
2019-11-04 10:00 - 11:30 D173 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Höft teori Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2019-11-04 12:00 - 15:45 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Hellsten Thomas
2019-11-04 12:00 - 15:45 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Individuella övningar Hellsten Thomas
2019-11-04 12:30 - 15:45 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Höft praktiska, grupp A 12-13.45, grupp B 14-15.45 Hellsten Thomas
2019-11-11 09:00 - 12:30 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Höft praktiska, grupp B 9.00-10.45, grupp A 10.45-12.30 Hellsten Thomas
2019-11-11 09:00 - 12:30 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2019-11-11 09:00 - 12:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Individuella övningar Hellsten Thomas
2019-11-11 13:00 - 15:00 D4107-08 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Terapeutisk träning, teori Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-11-14 10:30 - 12:30 D173 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Vrist teori Hellsten Thomas
2019-11-18 09:30 - 13:15 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Vrist praktiska, grupp A 9.30-11.15, grupp B 11.30-13.15 Hellsten Thomas
2019-11-18 09:30 - 13:15 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Hellsten Thomas
2019-11-21 10:00 - 14:30 M602 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Terapeutisk träning, grupp A 10-12, grupp b B 12.30-14.30 Hellstén Kati
2019-11-28 09:30 - 13:15 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Vrist praktiska, grupp B 9.30-11.15, grupp A 11.30-13.15 Hellsten Thomas
2019-11-28 09:30 - 13:15 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Hellsten Thomas
2019-11-28 09:30 - 13:15 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Individuella övningar Hellsten Thomas
2019-12-12 10:00 - 11:00 D4107-08 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Genomgång av reumauppgift OBS! Tiden flyttad från kl 9 till 10. Hellstén Kati
2019-12-18 12:30 - 15:00 E385 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Tentamen, del 1, It´s learning Hellsten Thomas
2019-12-18 12:30 - 15:00 E387 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Tentamen, del 1, It´s learning Hellsten Thomas
2020-01-07 12:00 - 15:00 B518 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Teori ländryggen Hellstén Kati
2020-01-10 09:00 - 14:30 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Ländryggen praktiska, grupp A 9-11.30, grupp B 12-14.30 Hellstén Kati
2020-01-10 09:00 - 14:30 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Ländryggen praktiska, grupp A 9-11.30, grupp B 12-14.30 Hellstén Kati
2020-01-16 12:00 - 15:45 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Ländryggen och th-ryggen praktiska (Grupp A och B) Hellstén Kati
2020-01-16 12:00 - 15:45 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Ländryggen och th-ryggen praktiska (Grupp A och B) Hellstén Kati
2020-01-20 09:45 - 15:45 F249 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Reumaseminarie Hellstén Kati
2020-01-23 09:30 - 12:00 D4106 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Nacken teori Hellstén Kati
2020-01-23 12:30 - 15:30 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Nacken praktiska, Grupp B Hellstén Kati
2020-01-23 12:30 - 15:30 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Nacken praktiska Hellstén Kati
2020-01-24 10:00 - 13:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Nacken praktiska, Grupp A Hellstén Kati
2020-01-24 10:00 - 13:00 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Nacken praktiska, Grupp A Hellstén Kati
2020-01-27 10:00 - 14:30 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Nacken praktiska, Grupp A 10-12, Grupp B 12:30-14:30 Hellstén Kati
2020-01-27 10:00 - 14:30 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Nacken praktiska, Grupp A 10-12, Grupp B 12:30-14:30 Hellstén Kati
2020-02-03 09:00 - 11:00 D4106 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Axel teori Hellstén Kati
2020-02-03 12:00 - 15:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Axel praktiska, Grupp A Hellstén Kati
2020-02-03 12:00 - 15:00 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Axel praktiska, Grupp A Hellstén Kati
2020-02-05 12:00 - 15:00 E385 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Omtentamen del 1, Its learning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-02-06 12:00 - 15:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Axel praktiska, Grupp B Hellstén Kati
2020-02-06 12:00 - 15:00 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Axel praktiska, Grupp B Hellstén Kati
2020-02-10 08:00 - 09:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Patientmottagning: demo Hellstén Kati
2020-02-10 09:00 - 14:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Axel praktiska, Grupp B 9-11, Grupp A 12-14 Hellstén Kati
2020-02-10 09:00 - 14:00 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Axel praktiska, Grupp B 9-11, Grupp A 12-14 Hellstén Kati
2020-02-20 09:00 - 16:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Armbåge och handen praktiska, Grupp A 9-12:30, Grupp B 12:30-16 Hellstén Kati
2020-02-20 09:00 - 16:00 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Armbåge och handen praktiska, Grupp A 9-12:30, Grupp B 12:30-16 Hellstén Kati
2020-02-24 09:45 - 11:15 F249 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Fysikalisk terapi (teori) Hellsten Thomas
2020-02-24 12:00 - 14:30 M602 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Terapeutisk träning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-02-26 12:00 - 16:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan TNS &amp; UÄ, praktiska övningar, grupp A 12-14, grupp B 14-16 Hellsten Thomas
2020-02-26 12:00 - 16:00 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan TNS &amp; UÄ, praktiska övningar, grupp A 12-14, grupp B 14-16 Hellsten Thomas
2020-03-13 09:30 - 11:30 D4107-08 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Dokumentering Hellstén Kati
2020-03-13 12:00 - 14:00 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Lymfatouch (Olari Retsä) demo Hellsten Thomas
2020-03-13 14:00 - 16:00 D4107-08 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Kinesiotejpning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-18 08:00 - 16:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-18 08:00 - 16:00 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-18 08:00 - 16:00 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-18 08:00 - 16:00 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-19 08:00 - 16:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-19 08:00 - 16:00 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-19 08:00 - 16:00 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-19 08:00 - 16:00 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-23 08:00 - 16:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-23 08:00 - 16:00 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-23 08:00 - 16:00 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-23 08:00 - 16:00 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-26 08:00 - 16:00 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-26 08:00 - 16:00 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-26 08:00 - 16:00 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-26 08:00 - 16:00 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Klientmottagning Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-31 08:30 - 12:00 E383 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Tentamen del 2 Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2020-03-31 08:30 - 12:00 E385 Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan Tentamen del 2 Hellstén Kati
Hellsten Thomas

Kurs och studieplanssökning