Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Ft 2001 - 2004 - Allmänna grundstudier

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

Studenten inhämtar teoretisk och praktisk kunskap i allmän pedagogik med sikte på att som fysioterapeut kunna planera, leda och utvärdera undervisningstillfällen av olika slag.

Innehåll

Undervisningsprocessen
Olika didaktiska metoder

Förkunskaper

Inga

Litteratur

French, S., Neville, S., Laing, J. 1994. Teaching & Learning: A Guide for Therapists. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd. ISBN 0-7506-0617-7
Sellergren, Ulf 1974. Läraren, planeringen och undervisningen. Malmö: Liber Läromedel. ISBN 91-23-30080-9
Säljö, Roger 2000. Lärande i praktiken. Stockholm: Bokförlaget Prisma. ISBN 91-518-3728-5
Av lärarna anvisad litteratur

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Övningar
  • diskussion

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Björkqvist Siv

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

10.11 13.15-14.45 Introduktion (obligatorisk närvaro)
22.11 kl 13.15-15.00 Undervisningsprocessen. Förberedelse för smågruppsarbete (obligatorisk närvaro)
26.11 kl 13.15-16.45 Självständigt arbete i smågrupper
30.11 kl 13.15.15.00 Presentation av smågruppsarbetet (obligatorisk närvaro)
8.12 kl 8.00-16.00 Studiebesök (obligatoriskt)
09.12 10.15-12.00 Rapporter kring studiebesöket (obligatorisk närvaro)
14.12 10.15-12.00 Introduktion till undervisningsuppgift (obligatorisk närvaro)
16.12 8.15-12.00 Självständigt arbete
21.01 10.15-12.00 Förberedande temadiskussion (obligatorisk närvaro)
12.5 9.15-16.00 Temadag

Kurs och studieplanssökning