Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa och
utveckla sjukskötarens kunskap om den
nefrologiska patientens vårdprocess. I focus är
den nefrologiska patientens vårdbehov och svara
på dem mångprofessionellt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att förstå den nefrologiska patientens
vårdprocess.

Innehåll

Allmänna studier
Nefrologiska patientens vårdprocess
Nefrologiska patientens särdrag

Förkunskaper

Studerande bör ha avlagt följande kurser:
Anatomi och fysiologi
Klinisk vård I och II

Mer information

obligatorisk närvaro

Litteratur

Material ges av föreläsarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 70 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 100 timmar
 • Självstudier - 160 timmar
 • Nätbaserade - 65 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 närvaro på närstudiedagarna
Examination 2 godkända essäer, distansuppgifter
och inlärningsdagbok

Lärare

 • Blomster Marika
 • Brantberg Bettina
 • Halmén-Björkestam Susanne

Examinator

Blomster Marika

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2017-11-08 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning