Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Automation (el 2004) - Auotmation

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

Att ge den studerande specialkunskaper inom sitt
yrkesområde

Innehåll

Innehållet varierar. Beror på de projekt och laboratoriearbeten som är på gång inom elektrotekniken.

Förkunskaper

Avlagda grundkurser

Mer information

Kontakta den programansvariga

Litteratur

Varierar/Varies

Studieaktiviteter

Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinator

Grahn Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning