Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden har efter avlagd kurs grundkunskaper i användning av datorstödd el- och automationsplanering, samt känner till de vanligaste ritnings- och schematyper som används inom elkrafttekniken

Läranderesultat

Studeranden skall känna till dagens datorteknik och programvara samt kunna välja och utnyttja dem i anslutning till arbetsuppgifter inom elkraftteknik och elplanering.
Principerna för och användning av avancerade vektorbaserade ritprogram, såsom AutoCAD, inlärs.
Datorstödd planering och ritande av elinstallationer utföres med ritprogram.

Innehåll

Datorer och datorteknik i dag
Tillgängliga operativsystem och datorarkitekturer
Ritprogram och dess grundprinciper
Grunder i AutoCAD
AutoCADs avancerade funktioner
Skräddarsy AutoCAD
Ritningstyper och scheman
Planering av elinstallationer och elsäkerhet
Planering av elcentraler
Planering av automation och styrning

Förkunskaper

Kursen: Orientering till studier i el-, it- och medieteknik

Litteratur

Kompendium och manualer för programvaran
Elplaneringsmaterial

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 35 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 70 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 70 timmar
  • Varav schemalagda studier: 65 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Rapporter och produktioner

Lärare

Anukka Harri

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-12-31

Kursens tidtabell

Meddelas senare på kursens hemsida

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning