Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Telekommunikation (el 2004) - Telekommunikation

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Att ge en översikt av telefonnäten i Finland.

Innehåll

Transminssionskablage, digitala transmissionssystem, datanät, telefonväxlar, signaleringssystemet nr 7, ISDN.

Förkunskaper

Digital elektronik

Kursen ersätter följande kurser

Litteratur

Kompendium

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Rapporter och produktioner

Examinator

Grahn Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning