Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/303000/2019-2020/92">Elektroteknik 2004 (telekommunikation) - Telekommunikation</a>

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Beskriver elektroniken i dagens moderna telekommunikationssystem

Läranderesultat

Den studerande skall efter genomgången kurs förstå funktionen hos de vanligast förekommande blocken i RF-system. Studerande skall också kunna planera och analysera RF-kretsar.

Innehåll

Återkopplingsteknik
Fasbrus
Oscillatorer
Modulatorer/demodulatorer
Blandare
Frekvensmångfaldare
LNA
Effektförstärkare
Mottagare/PLL
Simuleringsprogrammen Aplac och PSPICE

Förkunskaper

Analog elektronik, ASIC och
RF-teknik (tidigare Elektronisk kommunikationsteknologi)

Mer information

Exakt tidtabell ges under den första föreläsningen.

Litteratur

T. H. Lee: The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits. Cambridge University Press, Cambridge 1998.
P. Vizmuller: RF Design Guide. Systems, Circuits and Equations. Artech House, Norwood 1995.
J. Hardy: High Fequency Circuit Design. Prentice Hall, Reston 1979.
Föreläsarens kursmaterial på Internet

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 56 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
  • - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 56 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 56 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Rapporter och produktioner

Lärare

Grahn Kaj

Examinator

Kaj Grahn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • 2007-12-18 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning