Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge grundkunskaper för beräkningar i elektriska kretsar.

Läranderesultat

Studeranden skall känna till elementära elektrotekniska kretsar och beräkningar samt inhämta räknerutin.

Innehåll

SI-systemet: storheter, enheter, multipelenheter.
Prefix och logaritmer.
Elektroteknikens grundbegrepp, resistanskretsar.
Ohms och Kirchhoffs lagar, analys av enkla nät.
Thevenins och Nortons teorem. Omvandlingsmetoder.

Förkunskaper

Skolmatematik och -fysik

Kursen ersätter följande kurser

Teoretisk elektroteknik 1 (DC) 6 sp

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

Föreläsningsanteckningar,övningsuppgiftssamling. Materialet tillgängligt på intranet endast under pågående kurs.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 50 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
  • Självstudier - 43 timmar
  • Nätbaserade och nätstödda studier - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 53 timmar
  • Varav schemalagda studier: 80 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

  • Anukka Harri
  • Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning