Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa ett
helhetskunnande om värmebehov, värmeproduktion och
distribution.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du vara förmögen
att:
1.har en helhetsuppfattning av byggnaders
värmebehov
2.känner till och förstår sig på olika system
för att producera värme
3.förstår hur olika värmedistributionssystem
påverkar inomhusklimatet
4.känner till och kan tillämpa
byggnadsbestämmelserna visavi
uppvärmningssystem
5.kan jämföra olika uppvärmningssystem med
avseende på energieffektivitet.
6.kan dimensionera och analysera tryckförlusten
samt strömningsfunktionaliteten i olika
värmedistributionsnät. inklusive balansering
(kan analysera, dimensionera och balansera
tryckförlusten samt strömningsfunktionaliteten
i olika värmedistributionsnät)
7.kan dimensionera och välja produkterna och
utrustningen för ett värmesystem
helhetsekonomiskt
8.känner till bestämmelser och dimensionering
av fjärrvärme
känner till, och kan tillämpa, bestämmelser och
regelverk angående uppvärmningssystem

Innehåll

Värmedistributionssystem
Byggnadsbestämmelser

Förkunskaper

Inomhusklimat, ventilation

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Rekommenderad bredvidläsning:
Seppänen: Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto
Seppänen: Ilmastoinnin suunnittelu

Litteratur

Seppänen, Olli & Seppänen, Matti. 2007
"Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka", 4
uppl.
Föreläsningsanteckningar av läraren.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Självstudier - 111 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger tentamen.

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS / See ARBS

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 14:15 - 16:00 B518 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-01-16 13:15 - 16:00 D4109 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-01-23 13:15 - 16:00 B518 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-01-30 13:15 - 16:00 B518 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-02-06 13:15 - 16:00 D4110 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-02-13 13:15 - 16:00 D398 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-02-20 14:15 - 16:00 B518 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-02-27 13:15 - 16:00 D4109 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-03-05 13:15 - 16:00 B518 Uppvärmning och värmedistribution, KURSTENTAMEN Wiik Niklas
2020-03-12 13:15 - 16:00 D4110 Uppvärmning och värmedistribution, TENTGENOMGÅNG Wiik Niklas
2020-04-14 09:00 - 12:00 Uppvärmning och värmedistribution, OMTENTAMEN 1 på Itslearning Skön Kim
2020-04-28 09:00 - 12:00 Uppvärmning och värmedistribution, OMTENTAMEN 2 på Itslearning Skön Kim

Kurs och studieplanssökning