Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära ut
grundläggande hydrodynamik. Den studerande ska
kunna analysera rörledningssystem med pumpar
och kanalsystem med fläktar samt kunna
dimensionera nya sådana.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

 • känna till grundläggande hydromekaniska
  begrepp som densitet, viskositet, tryck, flöde,
  tryckfall och flödeshastighet.
 • kunna beräkna tryckfall, höjdlägen , flöden
  och hastigheter i rörsystem.
 • kunna bestämma tryckfall förorsakade av
  friktionsförluster i rörledningar.
 • kunna dimensionera en pump
  (beräkna effekt) för ett givet flöde i ett
  rörsystem.

Innehåll

 1. Fluid statisk
 2. Vätskekrafter
 3. Grundläggande hydromekanik/Kontinuitetsekvationen/
 4. Bernoullis ekvation
 5. Laminär och turbulent strömning
 6. Tryckförlust i rörledningar
 7. Pumptyper

Förkunskaper

linjär algebra, Differentialkalkyl, Integral kalkyl

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen tilläggsinformation tillgänglig för
tillfället

Litteratur

Henrik Alvarez: Energiteknik Del 1.
Munson Bruce, Young Donald, ... :Fundamentals of
Fluid Mechanics.
R.C. Hibbeler
-Fluid Mechanics in SI units,

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Självstudier - 105 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-30 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2019-11-06 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2019-11-13 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2019-11-20 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2019-11-27 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2019-12-04 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2019-12-11 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2019-12-18 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning