Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att de studerande får bekanta sig med den allra senaste och modernaste programvaran för simulering av fastigheters inomhusklimat och energianvändning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas deltagaren vara förmögen att självständigt utföra simuleringar av en fastighets klimat och -energilösningar med simuleringsprogrammet IDA-ICE.

Innehåll

- Modellbygge och CAD - Standardkonstruktioner - Zoner i byggnaden - Fönster och öppningar - Ort och väderlek, skuggor - Ventilationsutrustning - Infiltration - Köldbryggor - Energitekniska simuleringar - Tidsserier

Förkunskaper

Byggnadsfysik

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen tilläggsinformation tillgänglig för tillfället

Litteratur

IDA-ICE programmanualer

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 100 timmar
  • Självstudier - 5 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Utförda övningsuppgifter.

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (37 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2017-12-31 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-11 10:15 - 13:00 D399 Energiteknisk simulering Skön Kim
2019-09-12 10:15 - 12:00 D399 Energiteknisk simulering Skön Kim
2019-09-25 09:15 - 12:00 D399 Energiteknisk simulering Skön Kim
2019-10-02 09:15 - 12:00 D399 Energiteknisk simulering Skön Kim
2019-10-09 09:15 - 12:00 D399 Energiteknisk simulering Skön Kim
2019-10-24 16:15 - 18:00 D399 Energiteknisk simulering Skön Kim
2019-10-31 16:15 - 18:00 D399 Energiteknisk simulering Skön Kim
2019-11-07 13:15 - 15:00 D399 Energiteknisk simulering Skön Kim

Kurs- och studieplansökning