Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens mål är att studenten får en bred helhetssyn gällande olika energiformer och -produktionsmetoder.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande förstå sig på olika alternativa energiproduktionsmetoder och vilka effekter dessa har för miljön och samhället.

Innehåll

Teman som behandlas är t.ex.:

 • vatten- och vindkraft
 • bränsleceller
 • biobränslen
 • solpaneler och solfångare
 • balansering av el- och värmesystem

Förkunskaper

Termodynamik [DE-2-007]
Teoretisk elektroteknik [DE-2-002]

Litteratur

Göran Sidén: Förnybar energi, Studentlitteratur
2015
Material på Internet

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 16 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända inlämningsarbeten, presentationer samt
tentamen.

Lärare

Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-05 08:00 - 09:00 D398 Förnybar energi Rancken Kim
2019-09-12 08:00 - 09:00 D398 Förnybar energi Rancken Kim
2019-09-19 08:00 - 09:00 D398 Förnybar energi Rancken Kim
2019-09-26 08:00 - 09:00 D398 Förnybar energi Rancken Kim
2019-10-03 08:00 - 09:00 D398 Förnybar energi Rancken Kim
2019-10-10 08:00 - 10:00 D398 Förnybar energi Rancken Kim
2019-11-28 08:15 - 09:00 FEN Omtent 1 Rancken Kim
2019-12-09 16:00 - 16:45 Förnybar energi omtent 2 Rancken Kim

Kurs och studieplanssökning