Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande grundläggande teoretiska kunskaper i termodynamik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att med hjälp av av mass- och energi(ström)balanser analysera energiomvandlingar i ett öppet eller slutet system.

Innehåll

- Termodynamiska system - Tillståndsstorheter - Reversibla och irreversibla processer - Temperatur och tryck - Idealgaser och realgaser - Specifik värmekapacitet - Arbete - Termodynamikens första huvudsats. Entalpi - Strömningsprocesser - Diagram och tabeller för vattenånga - Mass- och energibalanser för ett öppet system - Turbiner, kompressorer och pumpar - Carnot-processen - Kylmaskin- och värmepumprocessen

Förkunskaper

Elementär matematik, gymnasiets fysik

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen tilläggsinformation tillgänglig för tillfället

Litteratur

Yunus A. Cengel, Thermodynamics: An Engineering Approach

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 23 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (83 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-16 15:15 - 18:00 D4106 Termodynamik Skön Kim
2020-01-23 13:15 - 16:00 D4106 Termodynamik Skön Kim
2020-01-27 12:15 - 16:00 D4107-08 Termodynamik (DEMO 1) Skön Kim
2020-02-06 15:15 - 18:00 D4106 Termodynamik Skön Kim
2020-02-13 13:15 - 17:00 D4106 Termodynamik (DEMO 2) Skön Kim
2020-02-20 14:15 - 17:00 D4106 Termodynamik Skön Kim
2020-02-27 14:15 - 18:00 D4107-08 Termodynamik (DEMO 3) Skön Kim
2020-03-10 12:15 - 16:00 D398 Termodynamik (vanlig lektion) Skön Kim
2020-03-11 14:15 - 17:00 D398 Termodynamik, DEMO 4 Skön Kim
2020-04-15 09:00 - 12:00 Termodynamik, KURSTENTAMEN på ITSLEARNING Skön Kim
2020-05-06 09:00 - 12:00 Termodynamik, OMTENTAMEN 1 på ITSLEARNING Skön Kim
2020-05-20 09:00 - 12:00 Termodynamik, OMTENTAMEN 2 på ITSLEARNING Skön Kim

Kurs- och studieplansökning