Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att stöda studenten att målmedvetet,
självständigt och framgångsrikt kunna studera
vid Arcada och få en grund för sin
karriärsutveckling.

Följande allmänna kompetenser betonas under
kursen:

- Lärandekompetens
- Digital kompetens
- Global kompetens
- Etisk kompetens
- Kommunikativ och social kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens

- Ha en realistisk uppfattning om det egna
lärandet i högskolestudier och betydelsen av
livslångt lärande.
- känna till olika verktyg, metoder och
studieaktiviteter som stöd för målinriktat
lärande (studieorientering)
- förstår betydelsen av att jobba tillsammans
för att stöda det egna lärandet
- Känna till sin studieplan och reflektera över
målen med studierna.
- Känna till sin profession och få en insikt i
kunnande, färdigheter och attityd som behövs i
yrkeslivet.

Digital kompetens

- Förstå vikten med att utveckla sin digitala
kompetens och informationskompetens under
studierna
- Ha färdigheter för att självständigt kunna
lösa problem och utmaningar när det gäller
digital information, kommunikation och
innehållsproduktion.
- Behärska de mest grundläggande verktygen och
funktionerna för att kunna studera, kommunicera
och skapa material.

Global kompetens

- Vara öppen för och se styrkan i kulturell
mångfald.

Etisk kompetens

- Omfatta etiska principer för god vetenskaplig
praxis i studier vid Arcada.

Kommunikativ och social kompetens

- Kunna dela insikter med andra och argumentera
för sina åsikter.
- Kunna använda skrivguiden i skriftliga
arbeten.

Innehåll

Del 1 (2 sp) Lärandekompetens
Del 2 (2 sp) Digital kompetens (online kurs på
itslearning)
Del 3 (1 sp) Institution/utbildningspefika
lektioner

Mer information

The course parts are registered in one single
grade (godkänd).

Litteratur

i itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Alla obligatoriska uppgifter i itslearning ska
vara godkända.

Lärare

 • Andersson Mirja
 • Ekström Mia
 • Eriksson-Karumaa Birgitta
 • Gebrehiwot Silas
 • Levälahti Filip
 • Ray Jan-Anders
 • Skön Kim
 • Åvall Ann-Kristin
 • Eklund Kaj

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (84 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 11:30 - 12:15 E383 Lärandekompetens (enkät i datorklass) Ståhl Tore
2019-08-29 15:00 - 15:45 E383 Learning competencies PM1S, PM1E (survey in computer class) Ståhl Tore
2019-09-02 13:00 - 15:00 A311 Introduktion till högskolestudier Ray Jan-Anders
2019-09-11 09:30 - 10:00 E383 Introduktion till högskolestudier, english group Library Åvall Ann-Kristin
2019-09-11 10:00 - 12:00 B522 Introduktion till högskolestudier Ray Jan-Anders
2019-09-11 11:30 - 12:00 E383 Introduktion till högskolestudier, svensk grupp Biblioteket Åvall Ann-Kristin
2019-09-18 09:00 - 10:30 D173 Introduktion till högskolestudier Teknik Holm Christa
2019-10-29 10:30 - 12:00 D4106 Introduktion till högskolestudier Department/Institutionen Andersson Mirja

Kurs och studieplanssökning