Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att stöda studenten att målmedvetet,
självständigt och
framgångsrikt kunna studera vid Arcada och få en
grund
för sin karriärsutveckling.

Följande allmänna kompetenser betonas under
kursen:
- Lärandekompetens
- Digital kompetens
- Global kompetens
- Etisk kompetens
- Kommunikativ och social kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens
- Ha en realistisk uppfattning om det egna
lärandet i högskolestudier och betydelsen av
livslångt
lärande.
- Känna till olika verktyg, metoder och
studieaktiviteter som stöd för målinriktat
lärande
(studieorientering).
- Förstår betydelsen av att jobba tillsammans
för att stöda det egna lärandet.
- Känna till sin studieplan och reflektera över
målen
med studierna.
- Känna till sin profession och få en insikt i
kunnande, färdigheter och attityd som behövs i
yrkeslivet.

Digital kompetens
- Förstå vikten med att utveckla sin digitala
kompetens och informationskompetens under
studierna.
- Ha färdigheter för att självständigt kunna lösa
problem och utmaningar när det gäller digital
information, kommunikation och
innehållsproduktion.
- Behärska de mest grundläggande verktygen och
funktionerna för att kunna studera, kommunicera
och skapa material.

Global kompetens
- Vara öppen för och se styrkan i kulturell
mångfald.

Etisk kompetens
- Omfatta etiska principer för god vetenskaplig
praxis
i studier vid Arcada.

Kommunikativ och social kompetens
- Kunna dela insikter med andra och argumentera
för
sina åsikter.
- Kunna använda skrivguiden i skriftliga arbeten.

Innehåll

- Introduktionsdagar för nya studerande
- Gruppträffar med lärartutor
- Studiernas innehåll och mål med studier
- Learning café
- Första hjälp
- Studieorientering med studievägledare
- Språkstöd och kartläggning av språkkompetens

Digital kompetens (online kurs på itslearning)
1. Digital kompetens
2. Innehållsproduktion
3. Informationskompetens
4. Kommunikation och samarbete

Förkunskaper

Inga

Mer information

Digital kompetens är en nätbaserad kurs. Material
och uppgifter hittas på itslearning. Det erbjuds
även dropin två gånger per vecka för dem som
behöver mera stöd.

Litteratur

Skrivguide

Start - Studieguide

Studiematerialet på itslearning och
ikt.arcada.fi

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 12 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1) Rapport/lärdagbok
2) Delprestationer enligt lärarens anvisningar
- Learning café: aktivt deltagande, presentation
och
skriftlig rapport
- Första hjälpen
- Närvaro på lektionerna

Lärare

 • Hagström Sarah
 • Levälahti Filip
 • Mannevaara Pauleen
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Taskinen Topi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (29 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2016-09-30 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 13:30 - 15:00 B522 Introduktion till högskolestudier Skrivguiden Skrivguiden Eklund Kaj
2019-08-29 15:45 - 16:30 E383 Introduktion till högskolestudier Lärandekompetens (enkät i datorklass) Ståhl Tore
2019-09-03 14:00 - 15:00 B516 Introduktion till högskolestudier Taskinen Topi
2019-09-10 08:30 - 10:00 B522 Introduktion till högskolestudier Språkinfo Språkinfo Rancken Ulrika
2019-09-12 14:00 - 15:30 A311 Introduktion till högskolestudier Amanuensinfo Enoksson Maria

Kurs och studieplanssökning