Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
Studenten har en fördjupad helhetsbild av
bokföring och bokslut och är förtrogen med
beskattningen som följer, i enlighet med
finländsk bokförings- och skattelagstiftning,
främst gällande små och medelstora företag.
Studenten har en insikt i revisorns arbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:
- under handledning eller självständigt ha hand
om bokslutsplanering och bokslutsarbete och
uppgöra årsdeklarationen för ett företag
- känna till grundprinciperna för finländsk
företagsbeskattning
- ha en insikt i revisorns arbete i företaget

Innehåll

- Bokföringslagen och näringsskattelagen
- Resultat- och balansräkning
- Periodiseringsregler
- Centrala bokslutsrapporter
- Principer för företagets inkomstbeskattning
och deklaration
- Revisorns uppgifter

Förkunskaper

Affärsredovisning eller motsvarande kunskaper

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

Soile Tomperi: Kehittyväkirjanpitotaito (stöd)
Soile Tomperi: Bokföring i praktiken
Bokföringslag 3.12.1997( med
ändringar)Korkeamäki, Ari-
Matti:Tilintarkastuksen perusteet.WSOY, 2008.
Utdelat material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 35 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Grupparbete. Kan inte ersättas!

Examinationskrav

Information vid introduktionen och på
Itslearning.
För godkänd prestation krävs att studenten
deltar i: skriftlig tent (50 p), obligatoriska
inlämningsuppgifter (30 p), grupparbete (20 p)
och företagsbesök, samt erhåller totalt
50% av kursens totalpoäng.

Lärare

Puukko Linda

Examinator

Puukko Linda

Antal kursplatser

Ingen begränsning (55 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

 • 2019-12-16 - Tentamina
 • 2018-12-09 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 09:30 - 12:30 B320 Bokslut Puukko Linda
2019-11-04 09:00 - 10:00 Bokslut: FÖRETAGSBESÖK AZETS Puukko Linda
2019-11-11 09:30 - 12:00 E385 Bokslut Puukko Linda
2019-11-18 09:30 - 11:45 E385 Bokslut Puukko Linda
2019-11-25 09:30 - 12:30 E383 Bokslut Puukko Linda
2019-12-02 09:30 - 11:45 E383 Bokslut Puukko Linda
2019-12-09 09:30 - 12:30 D4106 Bokslut Puukko Linda
2019-12-16 09:30 - 11:30 E385 Bokslut Puukko Linda
2019-12-16 09:30 - 12:30 E383 Bokslut: TENTAMEN Puukko Linda
2020-01-15 12:00 - 14:00 E385 Bokslut: Omtent Genberg Camilla
2020-02-11 08:30 - 10:30 F365 Bokslut: Omtent Puukko Linda

Kurs och studieplanssökning