Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande behärskar efter avlagd kurs användning av
operativsystem samt kan använda företagets centrala
kontorsprogram.

Läranderesultat

 • effektivt använda e-post och webben
 • känna till de mest centrala kontorsprogrammen som används i
  företag idag
 • tillämpa sina kunskaper i ordbehandling, kalkylering och
  presentationer
 • känna till grunderna i MS - project och projektplanering

Innehåll

 • Kontorsprogram: Word, Excel och Powerpoint
 • Ms - project, databaser

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

ingen

Litteratur

Kurskompendium, webben samt artiklar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 42 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Nätbaserade - 26 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Utförda assignments i its learning

Lärare

Nordberg Leif

Examinator

Nordberg Leif

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning