Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande behärskar efter avlagd kurs användning
av moderna IT verktyg.

Läranderesultat

- effektivt behärska tabellkalkyleringsprogram
- kan planera ett projekt med hjälp av ett
intgrerat program
- planera och designa grafik
- Bygga ett relationsdatabassystem med produkter,
kunder och fakturor.

Innehåll

- fördjupad tabellkalylering
- projektplanering
- digital design
- Relationsdatabaser

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

ingen

Litteratur

Kurskompendium, lynda.com, webben samt artiklar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 42 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Nätbaserade - 26 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Utförda uppgifter i itslearning

Lärare

Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-05-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning