Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att ...

Mer information

Course for Hagel 2009

Litteratur

COURSE BOOKS:
1. Study Writing - a course in writing skills for academic purposes. Hamp-Lyons & Heasley (Cambridge 2006 ISBN 0-521-53496-8)
2. Academic Writing for Graduate Students - Essential Tasks and Skills. A Course for Nonnative Speakers of English. John M. Swales & Christine B. Feak (The University of Michigan Press)
3. Arcada's Guidelines for writing the degree thesis. (downloadable pdf file from the Arcada Library web page)

Other literature:
The Good Grammar Guide. Richard Palmer (Routledge Study Guides - Routledge)
Effective Business Communications. Murphy, Hidebrandt & Thomas (McGraw-Hill)
Guide to Managerial Communication - Effective Business Writing and Speaking. Mary Munter (Prentice Hall)
Mastering Communication. Nicky Stanton (Macmillan Master Series)
Oxford Guide to Writing & Speaking - The Key to Effective Communication. John Seely (Oxford University Press)
Schaum's Guide to Great Presentation Skills. Melody Templeton, Suzanne Sparks FitzGerald (McGraw-Hill)
Schaum?s Guide to Writing great Research Papers. Laurie Rozakis (McGraw-Hill)
Collins Cobuild English Dictionary. (HarperCollins)
A Practical English Grammar. Thomson & Martinet (Oxford University Press)

Internet:

Michael Harvey's The Nuts and Bolts of College Writing: http://www.nutsandboltsguide.com/ Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Självstudier - 53 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-01-15

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning