Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

  • Hagel 2005 - 2006 - Allmänna studier (hagel)
  • Im 2005 - 2006 - Allmänna studier (industrial management)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

7 sp

Litteratur

Marjukka Kenttälä: Kieli käyttöön -suomen kielen alkeisoppikirja. ISBN 951-570-388-3.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 78 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 118 timmar
  • - 4 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 200 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 4 timmar
  • Varav schemalagda studier: 196 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2007-05-07 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning