Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Languages

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Tavoitteena on lisätä suomen kielen suullisia ja kirjallisia valmiuksia. Kurssilla syvennetään tietoja taloustermistön ja suomen kielen rakenteen ominaispiirteistä. Opiskelija perehtyy luentojen ja harjoitusten avulla talouselämän viestintätilanteisiin, kauppaan liittyvien tekstien terminologiaan ja asiasisältöihin sekä parantaa neuvottelu- ja kokoustaitojaan. Tavoitteena on myös oppia laatimaan oman alan vaativia asiatekstejä.

Innehåll

- esiintymisen kehittäminen
- kielenhuolto ja oikeakielisyys
- kokous- ja neuvottelutaito
- kaupan kirjeet
- paikanhaku ja työhönotto
- taloustekstit
- talouselämän sanasto

Förkunskaper

Lukion äidinkielen tiedot tai vastaavat tiedot

Mer information

Kurssi on tarkoitettu suomenkielisille opiskelijoille.

Litteratur

Opettajan laatimaa materiaalia
Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Ollikainen: Yrityksen viestintä. 2002. ISBN 951-37-3669-5.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Grupparbeten
  • Övningar
  • Luentoja, ryhmätöitä, etätehtäviä Suullisia ja kirjallisia tehtäviä
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Rancken Ulrika

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning