Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att introducerar studenten till tryckningsproceser av fysikalsik aktiva material med elektriska komponentfunktion

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
- förstår konceptet om materialernas elektriska ledningsförmåga
- tunn och tjockskick teknologi
- FET transistoruppbyggnad
- tryckprocessföjlden för tryckningen av transistorer
- analysen av elektriska egenskaper av tunna/tjocka skickt
- känner till tryckämnornas uppbyggnad och arbetsskydd kring tryckämnornas hantering
-

Innehåll

se litterartur

Förkunskaper

ingen

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 33 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 133 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Demonstrationer och presentationer

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • 2010-11-03 - Tentamina
  • 2011-11-07 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning