Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...lära sig praktiska metoder att lösa numeriska, slumpmässiga problem inom industrin och affärslivet genom användning av matematisk simulering. Typiska tillämpningar är produktionsplanering, köbildning vid service, och logistiska flödeskedjor.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...
- utföra en fysisk simulering av en process
- förstå, och rätt välja, sannolikhetsdistributioner till en process
- bygga upp och köra en matematisk simulering med hjälp av kalkylblad såsom Excel
- planera, bygga, felsöka, kalibrera, köra och validera en diskret matematisk simulering med modern programvara såsom Simul-8
- avgöra när det är lämpligt, eller olämpligt, att använda simulering för att lösa problem i verkliga livet

Innehåll

Vad är simulering? När är det en bra idé att tillämpa simulering? Vilka matematiska metoder kan användas för simulering? Slumptal. Sannolikhetsdistributioner: rektangulär, normal, exponentiell, Poisson. Nyttig programvara: Excel, Simul-8. Att bygga en simuleringsmodell. Tolkning av resultat. Situationer olämpliga för simulering.

Förkunskaper

Baskunskaper i matematik förutsätts. Man kan dra nytta av tidigare studier i statistik, företagsekonomi och logistik.

Kursen ersätter följande kurser

Process-simulering, i något varierande versioner, åren 2003-2007.

Mer information

Kursen går på engelska, men man får ställa frågor och göra sina övningsarbeten på svenska.

Litteratur

Kurslitteraturen är på engelska språket.
Course literature: Official web-based course notes by Henry Ericsson.
Reference literature:
Taha, Hamdy A. Operations Research - an introduction. Prentice Hall, USA.
6th edition, 1997.
Mitrani, I. Simulation techniques for discrete event systems. Cambridge University Press, Cambridge 1982.
Mendenhall, Reinmuth & Beaver. Statistics for management and economics. Duxbury Press. Belmont, Calif. 1996.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 30 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 43 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 30 timmar
  • Varav schemalagda studier: 103 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Ericsson Henry

Examinator

Ericsson Henry

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-04-16

Kursens tidtabell

The course will run in period 3.

Examinationsformer

2009-04-09 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning