Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande grundläggande kunskap om termodynamik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Förkunskaper

Elementär matematik

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar
  • Självstudier - 53 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 53 timmar
  • Varav schemalagda studier: 80 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Rapporter och produktioner

Lärare

Skön Kim

Examinator

Kim Skön

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • 2006-11-16 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning