Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Ib 2001 - 2004 - Logistics

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att genom observation av praktiska lösningar inom logistik förstå metoderna bättre och kunna tillämpa dem på framtida situationer inom logistiken.

Läranderesultat

Studenten lär sig att omsätta teorin från Logistik 1 i praktiken, genom att observera, använda, analysera och förbättra logistiska apparater och metoder inom materialhantering och transport

Innehåll

Studenterna jobbar i team, gör exkursioner till fabriker och lager, analyserar case-situationer och föreslår lösningar till förbättring. Fallstudierna varierar från år till år.

Förkunskaper

Logistik 1.

Kursen ersätter följande kurser

Business Logistics, module 2

Mer information

Tidpunkten för exkursioner kommer att meddelas under kursens gång.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och exkursionsrapporter publiceras på kursens webbsida.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 16 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 66 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 20 timmar
 • Varav schemalagda studier: 46 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

Eriksson Niklas

Examinator

Ericsson Henry

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning