Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Ib 2001 - 2004 - Logistics

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

4 sp

Litteratur

1. Lecture Notes
2. Hunt David, Johnson Catherine (1995) Environmental Management Systems
3. Welford Richard, Gouldson Andrew (1993) Environmental Management & Business Strategy
4. Newman, Edward I. Applied Ecology and Environmental Management Oxford Blackwell Science

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Presentationer
  • Projektarbete
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Holmberg Mariann

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning