Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Im 2005 - 2006 - Economics and management

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att ge studenten en uppfattning om hans kommande roll som ledare i en industriell verksamhet.

Läranderesultat

Efter slutförd kurs förväntas studenten kunna:
- beskriva olika bolagsformer och deras strukturer
- beräkna och utvärdera ett företags lönsamhet
- beskriva och tillämpa metoder för B2B marknadsföring
- beskriva och tillämpa metoder för industriell produktion
- beräkna lönsamheten för investeringar

Innehåll

Se kursutfall samt den engelska texten.

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

Industrial Economics 1+2 för 3 sv

Mer information

Det är obligatoriskt att utföra kursens övningsuppgifter samt att delta i och rapportera om kursens exkursioner.

Litteratur

Engelskspråkiga föreläsningsanteckningar på kursens hemsida.
Bakgrundslitteratur: Aniander m.fl.: Industriell ekonomi, Studentlitteratur, Lund.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 10 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Självstudier - 65 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 65 timmar
 • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Ericsson Henry

Examinator

Ericsson Henry

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning