Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Im 2005 - 2006 - Process management

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

To give students an understanding of the structure of materials and their role in manufacturing processes. The information covered here is meant nd comto be a building block on the knowledge gained by the students in manufacturing processes and chemistry and will further develop their understanding of the properties, processing characteristics and capabilities of modern engineering materials, such as ceramics,polymers
and composites.

Läranderesultat

1) To relate the atomic structure of materials to their mechanical properties.
2) To explain the effect of impurities on the mechanical properties of materials.
3) To design the manufacturing processes for the production of engineering products.
4) To choose an appropriate material for products for each application.

Innehåll

- Chemical bonds
- Ceramic materials
- Polymer materials
- Composite materials
- Introduction to Ferrous alloys, Cast iron and Nonferrous alloys

Förkunskaper

None

Litteratur

Reference literature
The Science and Engineering of Materials.
Donald R.Askeland
ISBN 0-534-93423-4

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 15 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 30 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
 • Varav schemalagda studier: 95 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Holmberg Mariann

Examinator

Holmberg Mariann

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2006-12-14 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning