Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Im 2005 - 2006 - Engineering and design

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

-To give students the ability to communicate using international drawing methods and standards both with engineering software and conventional methods.

Läranderesultat

-To demonstrate the setup of Autocad software for the production of engineering drawings.
-Produce 2D orthographic engineering drawings of 3D parts using AutoCAD software.
-Produce isometric drawings of engineering components using AutoCAD software.
-Define and use engineering standards in the production of engineering drawings.
-To demonstrate the method of projection between views in Orthographic drawings.
-To produce Engineering drawing to a standard in which allows for complete manufacturing of the parts drawn.

Innehåll

-Drawing Set-up and layout
-Using Layers
-Orthographic Drawings
-Isometric Drawings
-Introduction to 3D Modeling

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

-drawing,drafting

Mer information

none

Litteratur

"The AutoCAD Book"-Kirkpatrick
ISBN-0-7487-4083-X

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 60 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
 • Varav schemalagda studier: 90 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Vihtonen Mathew

Examinator

Vihtonen Mathew

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Period 2

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning