Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Im 2005 - 2006 - Communications and it

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Innehåll

Datorns hårdvara
Proagramvara och operativsystem
Ordbehandling
Kalkylprogram
Datakommunikation, nätverk och Internet
Databasapplikationer och databassystem
Programvaruutveckling

Förkunskaper

None

Litteratur

George Beekman: Computer Confluence, fifth edition.
J. Glenn Brokkkshear: computer science - an overview

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 41 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 17 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Exam and course feedback - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 71 timmar
 • Varav schemalagda studier: 62 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Examinator

Karlsson Hanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-08-31

Kursens tidtabell

See course homepage

Examinationsformer

 • 2006-11-01 - Tentamina
 • 2006-11-05 - Rapporter och produktioner
 • 2006-11-05 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning