Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Ib 2001 - 2004 - Business environment

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge studenten förståelse av hur Finlands ekonomi fungerar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att att förstå hur Finlands ekonomi fungerar i stort.

Innehåll

Staten och ekonomien,
Centralbanken och eokonomien,
Rentan,
Inflationen,
Arbteslösheten

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Economics

Mer information

Ges under föreläsningarna

Litteratur

David Begg: 2005. Economics. McGraw-Hill

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 30 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 5 timmar
  • Självstudier - 32 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 127 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 32 timmar
  • Varav schemalagda studier: 95 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Eldon Sveinn

Kursens hemsida

None

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Will be given during the first lecture

Examinationsformer

2007-04-15 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning