Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

To give the student an introduction to Finnish
and international business law regulations. Studies
focus on possible legal problems and the way
to deal with them in practical business situations.

Innehåll

- The Nature of the Legal Order of Finland and
other Nordic countries
- Contracts and Torts
- Company Law
- Sale of Goods
- Labour Law
- Property Law
- Family Law and Inheritance

Förkunskaper

None

Litteratur

Finnish Lawyers' Publishing: And Introduction to
Finnish Law. Gummerus Kirjapaino, 1993. ISBN
951-640-622-X.
van Houtte: The Law of International Trade, Sweet and Maxwell 1995
ISBN 0420 480904
Material distributed by the lecturer.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Grupparbeten

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Wikström Göran

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

The course will be hold weeks 43 - 50 2005

Kurs och studieplanssökning