Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Ib 2001 - 2004 - Logistics

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att förstå den logistiska leveranskedjan i ett företag, hur den fungerar och varför dess styrning är viktig.

Läranderesultat

I huvudsak betonas styrning av efterfrågan. Betydelsen av förmågan att styra efterfågan för en väl fungerande leveranskedja demonstreras.

Innehåll

Distributionskedjan i Finland.
Prognosmetoder:
Intervjuer med försäljare, tidsserier, uppdelning av tidsserier i komponenter, säsongindex, glidande medeltal, exponentiell utjämning, linjär trend, exponentiell tillväxt,ekonometriska metoder med enkel och multipel regression.

Förkunskaper

Marknadsföring och logistik.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Obligatorisk närvaro vid övningar.

Litteratur

Martin Christopher (1998) Logistics and Supply Chain Management (secon edition)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Självstudier - 56 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 56 timmar
 • Varav schemalagda studier: 24 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

Mildén Peter

Examinator

Mildén Peter

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning