Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Ib 2001 - 2004 - International operations

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Att ge studenten färdigheter i att arbata i internationella företag med marketing frågor.

Läranderesultat

Att kunna planera marketing aktitiviteter utomlands.

Innehåll

Internationell marknadsföring,
internationell marknadsforskning

Förkunskaper

BBA 1.01.3 Marketing

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ges under föreläsningarna

Litteratur

Czinkota - Ronkainen: International Marketing.
The Dreyden Press. 2003 ISBN 0-03-098342-8

Albaum, Gerald, et al. 2005. International Marketing and Export Managment. Pearson

Other literature will be announced during course.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Grupparbeten
  • Inlämningsuppgifter
  • Lectures, Written Reports, Discussions,

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Eldon Sveinn

Kursens hemsida

None

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Will be given during the first lecture

Kurs och studieplanssökning