Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Ib 2001 - 2004 - Information technology

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Innehåll

- Domains, sites, files and URLs
- HTML basics
- layouts and Tables
- Site definitions
- Frames
- Layers
- Web graphics
- Forms
- scripting

Förkunskaper

Computing course

Litteratur

---

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Projektarbete
  • Övningar
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Nyberg Janne

Kursens hemsida

webct.arcada.fi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Period 3

Kurs och studieplanssökning