Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Ib 2001 - 2004 - Information technology

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Projektarbete
  • Övningar
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Nyberg Janne

Kursens hemsida

All material will be distributed via Arcada\'s WebCT.

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Period 3

Kurs och studieplanssökning