Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Ib 2001 - 2004 - Human resouce management

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Att utbilda studenten i att ta hand företagets realtioner med sina intressenter.

Läranderesultat

Att studenten vet hur han eller hon bör gå till väga när hon eller han vill bygga upp ett kontaktnätverk.

Innehåll

Föreläsningar, övningar, presentationer, företagsbesök.

Förkunskaper

Industrial Economics, Marketing, International Marketing, ledarskap

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ges under föreläsningarna

Litteratur

David Ford: Managing Business Relationships, John Wiley & Sons Publishers

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 140 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
 • Varav schemalagda studier: 100 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Eldon Sveinn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Will be given during the first session.

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning