Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Ib 2001 - 2004 - Financial markets

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

The objective of the course is to deepen the skills and knowledge gained in the course "Finance" as well as give new knowledge regarding investment instruments.

Läranderesultat

The student will be able to demonstrate a deeper understanding of the financial markets and the theories applicable. In particular, the student will be able to quantify risks and their effect on expected returns. The student can demonstrate a basic knowledge of the instruments available on the financial markets (e.g. shares, bonds, derivatives). The student has a basic understanding of portfolio theory

Innehåll

Net present value and IRR calculations
Calculating risks
The financial markets
Shares
Bonds
Derivatives
Portfolio theory

Förkunskaper

The course "Finance" or equivalent

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Attendance at lectures by visiting industry representatived is mandatory.

Litteratur

Richard A Brealey, Stewart C Myers: Principles of Corporate Finance,
McGraw-Hill 2000

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Inlämningsuppgifter
  • Studiebesök
  • Övningar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Eldon Sveinn

Kursens hemsida

None

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Will be given during the first lecture

Kurs och studieplanssökning