Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Ib 2001 - 2004 - Financial markets

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att ge studenten grundfärdigheter i att kontrollera kostnader.

Läranderesultat

Att studenten kan räkna produktionskostnader.

Innehåll

Produktionskostnader,
Varians,
Att budgetera

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ges under föreläsningarna

Litteratur

Litteraturlistan delas ut under första föreläsningen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 15 timmar
 • Självstudier - 68 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 68 timmar
 • Varav schemalagda studier: 65 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Mathew Vihtonen

Kursens hemsida

None

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Will be given during the first lecture

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2007-05-30 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning