Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 29 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 16 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 8 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 72 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 133 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer

Lärare

 • Peri Heidi
 • Ring Joachim
 • Sundell Solveig

Examinator

Sundell Solveig

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2012-02-17 - Tentamina
 • 2012-03-01 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning