Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i fokus: Forskning kompetens

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet förväntas du:
Känna till och tillämpa dig olika forskningsmetoder för produktion, insamling och behandling av data. (Kunskap)
Känna till och tillämpa dig relevanta matematiska verktyg i datormiljö för att analysera stora mängd naturvetenskapliga data (Kunskap)
Kritiskt evaluera olika datarapport (Kunskap)
Diskuterar och beaktar de yrkes- och forskningsetiska principerna som gäller för produktion, insamling, behandling och tillämpning av data. (Förhållningssätt)

Förkunskaper

Matematik

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Examinationskrav:
Tentamen/dataövningar. Skriftlig rapportering av analys för insamlat data.

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning