Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande
grundläggande färdigheter att förstå och tillämpa
differential- och integralkalkyl inom teknik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
kunna:
-förstå gränsvärdesbegreppet och bestämma
gränsvärdet för en funktion
-derivera och integrera funktioner såväl
analytiskt som numeriskt
-bestämma extremvärden för en funktion (maximi-
och minimivärden)
-utföra optimering av målfunktioner
-beräkna arean under kurvor och volymen av
rotationskroppar

Innehåll

Derivering
- gränsvärden och kontinuitet
- derivator och differentialer
- tillämpning av differentialräkning
Integrering
- integralbegreppet
- metoder för exakt och approximativ beräkning
av integraler
- tillämpning av integralkalkyl

Förkunskaper

Algebra och trigonometri

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen tilläggsinformation tillgänglig för
tillfället

Litteratur

Gregory Hartman, Brian Heinold: APEX Calculus

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
  • Självstudier - 49 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd tentamen.

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning