Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet lägger du grunden för följande
kompetenser:

Teknologisk kompetens

Lärande- och karriärkompetens

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Du har en förståelse för skillnaden mellan
data, information
och kunskap. Du har en förståelse för
relationen mellan
kontinuerligt lärande och karriärutveckling.
(Kunskap)

Du kan identifiera och utnyttja relevanta
teknologiska
lösningar och verktyg som främjar lärandet inom
din bransch.
(Kunskap)

Du tillämpar grunderna för självstyrt lärande.
(Färdighet)

Du kan sätta upp realistiska mål för din
pågående
studieenhet och du kan identifiera lämpliga
lär-strategier
för att uppnå dina mål. (Färdighet)

Du kan etiskt och självständigt följa och
tillämpa
teknologiska och övriga relevanta grundläggande
säkerhetsaspekter inom din bransch och under
dina studier på
Arcada. (Färdighet)

Du beaktar planeringens betydelse för att uppnå
dina mål i
pågående studieenhet. Du kan förhålla dig
öppet, nyfiket och
kritiskt till data, information och kunskap. Du
tar ansvar för studiegruppens gemensamma
lärande.
(Förhållningssätt)

Du förhåller dig öppet nyfiket och kritiskt och
ansvarsfullt
till teknologi och digitala tillämpningar i
både din bransch
och samhället. (Förhållningssätt)

Utbildningsspecifik del: Du kan förstå, bedöma
och kontrollera riskerna vid praktiskt
laboratoriearbete och
du vet hur du ska reagera på lämpligt sätt i
nödsituationer.
(Kunskap, färdighet, förhållningssätt)

Innehåll

Studiefärdigheter / lärandefärdigheter
Informationssökning / källkritik
IT kunskaper
Laboratoriesäkerhet

Förkunskaper

Inga

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 27 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Självstudier - 62 timmar
  • Nätbaserade - 36 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

-Karriärplanering->visar vad man skall studera
och satsa på i kombination med dina
styrkor/svagheter -> förhandsuppgift och
därefter ws i mindre grupper/med lärartutor

-Självutvärdering och peer-review

-Utvärderas med 3?7 godkända case 

-Demonstration av teoretiska och praktiska
färdigheter i laboratoriesäkerhet

Lärare

  • Makkonen-Craig Stewart
  • Roos Kim

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (70 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

2021-06-09 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-24 11:00 - 12:00 D4106 Studying at Arcada Session on campus and online Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64963403464 Meeting ID: 649 6340 3464 Join by SIP 64963403464@109.105.112.236 64963403464@109.105.112.235 Mustasilta Elina
2021-08-24 13:30 - 14:30 Stöd i studierna Välkommen att delta i mötet på zoom: Welcome to join meeting on zoom: https://arcada.zoom.us/j/62310277459 Höglund Maria
Kalland Astrid
2021-08-25 09:00 - 09:45 F249 Teknologi och lärande Roos Kim
2021-08-25 10:00 - 10:45 F249 Teknologi och lärande Roos Kim
2021-08-25 13:00 - 14:00 D4106 Information om språkstudier Information om språkstudier - EM & PM (sve) Ulrika Rancken is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64037998867?from=addon Meeting ID: 640 3799 8867 Join by SIP 64037998867@109.105.112.236 64037998867@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 640 3799 8867 Herva Marja
Rancken Ulrika
2021-08-25 14:00 - 14:15 D4106 Teknologi och lärande Informations- och lärandekompetens. Även på Zoom https://arcada.zoom.us/j/6599868589 Ståhl Tore
2021-08-27 11:00 - 12:00 Global Competences Global Competences/soft skills make you attractive in the future job market, as these are sought after by employers and prepare you for continuous learning. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65777104488?pwd=cWdnWTFicjdqZFFTc0hIWms1WWZQQT09 Meeting ID: 657 7710 4488 Passcode: 286617 Join by SIP 65777104488@109.105.112.236 65777104488@109.105.112.235 Slotte Sandra
2021-08-31 10:30 - 12:00 Teknologi och lärande: Studerandes välmående https://arcada.zoom.us/j/62217042154 Kalland Astrid
Nyström Erika
Roos Kim
2021-09-01 09:00 - 12:00 F249 Teknologi och lärande Lab safety: Introduction Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2021-09-07 10:00 - 12:00 Teknologi och lärande: Informationssökning https://arcada.zoom.us/j/66616274412 Nyström Janne
Roos Kim
2021-09-08 09:00 - 12:00 F249 Teknologi och lärande Lab safety: Introduction, Security The lesson is in room F249, but remote students can follow it in Zoom: https://arcada.zoom.us/my/makkonst , passcode = Arcada2021. Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2021-09-15 09:00 - 12:00 F249 Teknologi och lärande Lab safety: Fire safety EM1 + PM1-S students 9:00-10:30 PM1-E students 10:00-11:30 Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2021-09-15 14:00 - 15:00 F249 Teknologi och lärande (EM1 & PM1-S), Ingenjör som yrke https://arcada.zoom.us/j/69976768282 Roos Kim
2021-09-22 09:00 - 12:00 F249 Teknologi och lärande Lab safety: Case study group presentations See instructions in itslearning The lesson is in room F249, but remote students can participate online: https://arcada.zoom.us/my/makkonst, passcode = Arcada2021. Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2021-09-29 09:00 - 12:00 Technology and Learning Lab safety: Risk assessment (Swedish) Online in Zoom: https://arcada.zoom.us/my/davidsjoberg Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2021-10-06 09:00 - 12:00 F249 Teknologi och lärande Lab safety: Mechanical safety, Hazard controls, Case study group presentations (submitted 21.9 but not yet presented) The lesson is in room F249, but remote students can participate online: https://arcada.zoom.us/my/makkonst, passcode = Arcada2021. Makkonen-Craig Stewart
2021-10-13 09:00 - 12:00 F249 Teknologi och lärande Lab safety: Risk assessment (English) Makkonen-Craig Stewart
Sjöberg David
2021-10-14 11:00 - 12:00 Teknologi och lärande Återkoppling till enkäten ''Information och lärande'' Se ytterligare info på itslearning Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63014091871?pwd=UkdwajZMTEpvT3hRYkFoOG5iSEJHUT09 Meeting ID: 630 1409 1871 Passcode: 359310 Ståhl Tore
2021-10-15 12:00 - 13:00 Teknologi och lärande Återkoppling av enkäten ''Information och lärande'' Se ytterligare info på itslearning Tore Ståhl is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66665958388?pwd=REw0TnlKS1hiMkJUQWNNbnkzN0hqUT09 Meeting ID: 666 6595 8388 Passcode: 516256 Ståhl Tore
2021-10-18 12:00 - 13:00 F249 Teknologi och lärande Återkoppling till enkäten ''Information och lärande'' Levälahti Filip
Nyström Janne
Ståhl Tore
Tana Jonas
2021-10-20 09:00 - 12:00 F249 Teknologi och lärande Lab safety: Case study presentations, Electrical safety, Mechanical safety tour. Hybrid lesson: Room F249 + Zoom (https://arcada.zoom.us/my/davidsjoberg) Anukka Harri
Makkonen-Craig Stewart
2021-10-21 13:00 - 14:00 D4106 Teknologi och lärande Återkoppla till enkäten ''Information och lärande'' Ståhl Tore

Kurs och studieplanssökning