Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

0 sp

Kompetensmål

Målsättningen med studieorienteringen är att ge stöd och verktyg för studenten att ta ansvar för och klara av sina studier framgångsrikt.

Läranderesultat

Efter studieorienteringen förväntas studenten kunna hitta nödvändig information för att studera i Arcada. Hon bör vara medveten om sin egen läroplan samt utbildningsprogrammets specifika krav gällande studiegången och kunna göra en studieplan för läsåret. Studenten förväntas även reflektera över sina möjligheter att påverka sina studier och sitt lärande så att studieplanens genomförande är målinriktad och stöder den yrkesmässiga tillväxten.

Innehåll

Introduktion till Arcada och studierna
Hur du kan påverka din inlärning
Lärartutorering & utvecklingssamtal

Förkunskaper

inga

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 4 timmar
  • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 4 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 4 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

Kettle Vilma

Examinator

Kettle Vilma

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning